Product & Service

CyberVoice Service

CyberVoice เป็นบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สัญญาณเสียงคุณภาพสูง ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โทรได้ต่อเนื่องยาวนาน สุดคุ้ม ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถโทรไปยังประเทศต่างๆ ได้มากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

“เสียงคมชัด ประหยัด คุ้มค่า”
จุดเด่น Features
  • ช่องสัญญาณคุณภาพสูง ให้เสียงคมชัด (High Quality Voice)
  • โทรออกไม่ต้องกด PIN (PINless Dialing) *
  • บริการโทรกลับอัตโนมัติ (Call back) *
  • สามารถเติมเงินได้ ไม่ต้องเปลี่ยน PIN ใหม่ (Allowed to Top up) *
  • บันทึกหมายเลขโทรด่วนได้สูงสุดถึง 9 หมายเลข (Speed Dialing) *
  • โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด (Redial) *
  • ใหม่ล่าสุด ครั้งแรกในประเทศไทย บริการ “Call me free” จาก CyberVoice ให้คนทั้งโลกโทรหาคุณได้ฟรี!!! *
  • Call Center หมายเลข 0-2102-6066
* สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น