ซื้อบัตร Cybervoice ผ่าน mPAY และ mPAY STATION

วิธีซื้อบัตร Cybervoice ผ่าน mPAY (เฉพาะลูกค้าเอไอเอส)


หลังจากที่ซื้อบัตร Cybervoice ตามวิธีข้างต้นแล้ว ผู้ใช้จะได้รับ รหัสเติมเงิน 14 หลัก (PIN) เพื่อนำไปเติมเงินในระบบ Cybervoice มีช่องทางดังนี้
1. เติมเงิน Cybervoice ผ่าน www.cybervoice.in.th โดย Login เข้าไปในส่วนของ MyAccount/Topup และไปที่เมนู Check Credit/Topup
เลือก Cybervoice PIN กรอกรหัสเติมเงิน 14 หลัก (PIN) แล้วกด Submit
2. เติมเงิน Cybervoice ผ่าน Application ใน facebook
- โดยค้นหา App ชื่อ CyberVoice WebPhone ทำการติดตั้ง App CyberVoice WebPhone เข้ากับ Facebook ของผู้ใช้
- ครั้งแรกระบบจะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูล(สำหรับเบอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับ Cybervoice ให้ทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ App CyberVocie WebPhone กำหนด)
- เมื่อเข้าหน้า App ได้แล้ว ไปที่เมนู Check Credits / Topup เลือก Cybervoice PIN กรอกรหัสเติมเงิน 14 หลัก (PIN) แล้วกด Submit
(ดูวีดิโอวิธีใช้งาน Cybervoice Application บน facebook)
3.เติมเงิน Cybervoice ผ่านระบบ Call Center โทร 0-2102-6066
กด 2 เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
กด 1 เพื่อเติมเงิน
ใส่รหัสบัตร 14 หลัก

สำหรับผู้ใช้บริการ mPAY ครั้งแรกสมัครบริการ mPAY คลิกที่นี่ Click


รู้จักบริการ mPAY คลิกที่นี่ Click

mPAY STATION


ชำระผ่านจุดรับชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น
ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม