บัตรเงินสด AIS 3G วัน-ทู-คอล!

วันนี้คุณสามารถเติมเงินเพื่อใช้งาน CyberVoice ได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเติมผ่านบัตรเงินสด AIS 3G วัน-ทู-คอล! (AIS 3G One-2-Call! Cash Card) ซึ่งสามารถเติมได้หลายราคา คือ 50 บาท, 100 บาท, 300 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

 1. เติมผ่าน เว็บไซต์, Facebook App, IVR และ
  CyberVoice Call Center 02-102-6066
 2. เลือกเติมด้วยบัตรเงินสด AIS 3G วัน-ทู-คอล!
 3. ใส่รหัสบัตรเงินสด AIS 3G วัน-ทู-คอล!
 4. กดยืนยันการเติมเงิน
 • กรณีที่ไม่สามารถเติมเงินได้ กรุณาติดต่อ CyberVoice Call Center 02-102-6066
 • กรณีที่รหัสบัตรไม่ชัดเจน กรุณาติดต่อร้านที่จำหน่ายบัตร
 • สามารถเติมสินค้าหรือบริการได้ 1 รายการ/ครั้ง ตามมูลค่าบัตร
 • ไม่สามารถแบ่งยอดเงินในการเติมได้
 • ไม่สามารถยกเลิกรายการได้