วิธีใช้งาน Calling Card

วิธีการใช้งาน บัตร Cybervoice Calling Card ท่านสามารถ ใช้งานได้ทันที โดยใช้งานแบบ ใช้เป็นบัตรโทรศัพท์ และสามารถใช้งานได้สะดวก และหลากหลายช่องทาง มากยิ่งขึ้น เมื่อท่านลงทะเบียน

CyberVoice สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน สามารถใช้งาน ได้ทันที แบบบัตรโทรศัพท์ทั่วไป ในราคาพิเศษ

วิธีการลงทะเบียน
 1. โทร 0-2102-6066 แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ
 2. กด 1 เพื่อลงทะเบียน
 3. ใส่รหัสบัตร 14 หลัก
สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน (โทรแบบกด PIN)
สามารถใช้งานได้ทันที โดย

 1. โทร 0-2102-6000
 2. เลือกภาษาที่ต้องการ
 3. ใส่รหัสบัตร 14 หลัก
 4. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการติดต่อ
  รหัสประเทศ + รหัสเมือง + หมายเลขปลายทาง + เครื่องหมาย #

  ตัวอย่าง
  การโทรไป ประเทศอังกฤษ(44) ลอนดอน(207) หมายเลขปลายทาง(9252511) ตามด้วยเครื่องหมาย #
  ให้กดดังนี้ 442079252511#
สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว (โทรแบบไม่ต้องกด PIN)
การโทรแบบใส่หมายเลขปลายทางตามปกติ
 1. โทร 0-2102-6000
 2. เลือกภาษาที่ต้องการ
 3. ใส่หมายเลขปลายทางที่ต้องการติดต่อ
  รหัสประเทศ + รหัสเมือง + หมายเลขปลายทาง + เครื่องหมาย #

  ตัวอย่าง
  เช่น การโทรไป ประเทศอังกฤษ(44) ลอนดอน(207) หมายเลขปลายทาง(9252511) ตามด้วยเครื่องหมาย #
  ให้กดดังนี้ 442079252511#
การโทรแบบใส่หมายเลขย่อ
 1. โทร 0-2102-6000
 2. เลือกภาษาที่ต้องการ
 3. ใส่หมายเลขย่อที่ต้องการติดต่อ
  ตัวอย่าง
  เช่น ผู้ใช้ได้ทำการบันทึกหมายเลขปลายทางที่ประเทศอังกฤษ 442079252511 ไว้เป็นลำดับที่ 1
  การโทรออกไปหมายเลขนี้ให้กดเพียงลำดับของหมายเลขปลายทางที่บันทึกไว้ คือ 1 แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
บริการเสริม
การใช้บริการโทรกลับอัตโนมัติ “Call back”

ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดค่าโทรเข้าระบบที่จะถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือ

 1. โทร 0-2102-6099
 2. ระบบจะตัดสายของท่าน แล้วโทรกลับ
 3. เลือกภาษาที่ต้องการ
 4. ใส่หมายเลขปลายทางหรือหมายเลขย่อที่ต้องการติดต่อ แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
หมายเหตุ ผู้ใช้งานจะเสียค่าบริการเพิ่มจากอัตราค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศปกติ 0.55 บาทต่อนาที
การใช้บริการหมายเลขโทรด่วน

สำหรับผู้ใช้ที่บันทึกหมายเลขย่อไว้แล้ว การใช้บริการหมายเลขโทรด่วนจะช่วยให้สามารถโทรออกได้ด้วยการกดเบอร์โทร 9 หลักเพียงขั้นตอนเดียว

ตัวอย่าง
หมายเลขย่อลำดับที่ 1 442079252511 (ลอนดอน)
หมายเลขย่อลำดับที่ 2 33153534700 (ปารีส)
1. ถ้าต้องการโทรไปลอนดอน กด 0-2102-6001
2. ถ้าต้องการโทรไปปารีส กด 0-2102-6002
วิธีโทรซ้ำหมายเลขล่าสุด

ใช้เมื่อต้องการโทรออกหมายเลขที่โทรไปครั้งล่าสุด (ไม่จำเป็นว่าจะต้องภายในวันเดียวกัน)
ให้กด *1# แทนหมายเลขปลายทางที่ต้องการติดต่อ

 1. โทร 0-2102-6000
 2. เลือกภาษาที่ต้องการ
 3. ใส่รหัสบัตร 14 หลัก (สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน)
 4. กด *1
วิธีการเติมเงิน/ตรวจสอบยอดเงิน (สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน)
วิธีการเติมเงิน
 1. โทร 0-2102-6066
 2. กด 2 เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
 3. กด 1 เพื่อเติมเงิน
 4. ใส่รหัสบัตร 14 หลัก
วิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

โทร 0-2102-6065 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หรือ
 1. โทร 0-2102-6066
 2. กด 2 เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
 3. กด 2 เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
การใช้บริการ “Call me free”
ง่ายๆ เพียงแค่แจ้ง URL ที่ต่อท้ายด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่ลงทะเบียนไว้แล้วให้กับเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง หรือคนที่คุณรัก เพียงเท่านี้ ทุกคนก็สามารถโทรหาคุณได้จากทั่วทุกมุมโลกฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น http://cybervoice.in.th/callmefree/081xxxyyzz