เช็คยอดเงิน/Topup

การเช็คยอดเงินและเติมเงิน

เมื่อทำการ Login จะแสดงข้อมูลยอดเงินคงเหลือ Credits  และในส่วนของการเติมงิน Topup ดังรูป

การเติมเงินด้วยบัตร CyberVoice
1. ใส่รหัส PIN 14 หลัก
2. กดปุ่ม Submit

การเติมเงินด้วยบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล!
1. ใส่รหัสบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล!
2. กดปุ่ม Submit