วิธีใช้งาน Web

การเข้าใช้งาน Web ครั้งแรกต้องมี Username และ Password ที่ได้จากการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้
1. ซื้อบัตร Cybervoice ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย หรือเมนู Online Store
2. โทรไปที่ 0-2102-6066 เพื่อทำการลงทะเบียน
เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
Username คือ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
Password คือ รหัส PIN 14 หลัก จากบัตร Cybervoice
จากนั้นสามารถ Login เข้าระบบเพื่อทำการเปลี่ยน Password ด้วยตัวเอง ที่เมนู Change Password

วิดีโอการใช้บริการ CyberVoice ผ่านเว็บไซต์ 1/2
วิดีโอการใช้บริการ CyberVoice ผ่านเว็บไซต์ 2/2