วิธีใช้งาน CyberVoice บน iPhone และ Android

วิธิตั้งค่า CyberVoice Account บนโทรศัพท์ iPhone หรือ Android โดยใช้ 3CXPhone App
1. ทำการดาวน์โหลด 3CXPhone จาก App Store (สำหรับ iPhone) หรือ Google Play (สำหรับ Android)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เมื่อติดตั้งเสร็จ เข้าที่ 3CXPhone และตั้งค่า Account Setting ดังนี้

Account

-Name : ใส่เป็นเบอร์ที่ลงทะเบียน หรือ ใส่เป็น username ก็ได้
-Display Name :  ใส่เป็นเบอร์ที่ลงทะเบียน หรือ ใส่เป็น username ก็ได้

Credentials

-User : ใส่เบอร์ที่ลงทะเบียน
-ID : ใส่เบอร์ที่ลงทะเบียน
-Password : ใส่ password เดียวกันกับที่ใช้ Login ใน CyberVoice Web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การตั้งค่า Server

Server Setting

-Local PBX IP : voip.cybervoice.in.th
-External PBX IO :  voip.cybervoice.in.th

Integration

-Record Calls : ON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  หน้าจอพร้อมใช้งาน CyberVoice กับ 3XCPhone App บน iPhone